K. Astrup Sørensen
K. Astrup Sørensen
Møderet for Højesteret.
Autoriseret bobestyrer.
Beneficeret til at udføre straffe -og fri processager.
Dødsbobehandling og berigtigelse af fast ejendom.
Email: kas@kinafarer.dk

Vi er etableret på følgende adresse:
Advokatfirmaet i Poul Kinafarers Gaard ApS
Østergade 1A
5600 Faaborg

Telefon: 43 46 64 00
CVR: 30236033
E-mail: info@kinafarer.dk
Klientkonti haves hos Sydbank Faaborg

Advokatfirmaet i Poul Kinafarers Gaard ApS er etableret som enkeltmandsvirksomhed og er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
Alle advokater hos os, er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet i Poul Kinafarers Gaard ApS, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
Advokatfirmaet i Poul Kinafarers Gaard ApS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advokatfirmaet i Poul Kinafarers Gaard ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns -og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens §126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, som særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet kan findes på ADvokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet i Poul Kinafarers Gaard ApS, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.